Vận tải đa phương thức

Vận tải đa phương thức (Multimodal transport) quốc tế hay còn gọi là vận tải liên hợp (Conbined transport) là phương thức vận tải hàng hóa bằng ít nhất hai phương thức vận tải khác nhau trở lên, trên cơ sở một hợp đồng vận tải đa phương thức từ một điểm ở một nước tới một điểm chỉ định ở một nước khác để giao hàng.

Dịch vụ vận chuyển hàng lẻ LCL từ VIệt Nam đi...

Dịch vụ vận chuyển hàng lẻ LCL từ VIệt Nam đi Italy nhanh chóng, uy tín Ý hay Italia là một nước cộng hoà nghị viện nhất thể tại châu Âu....

Dịch vụ vận chuyển hàng lẻ LCL từ VIệt Nam đi...

Dịch vụ vận chuyển hàng lẻ LCL từ VIệt Nam đi Ireland nhanh chóng, uy tín Ireland hay Ái Nhĩ Lan, còn gọi là Cộng hòa Ireland, là...

Phân phối hàng lẻ nhanh chóng từ Việt Nam đi India

Dịch vụ vận chuyển hàng lẻ LCL từ VIệt Nam đi India nhanh chóng, uy tín Cộng hòa India là một quốc gia ở Trung Châu Phi....

Dịch vụ vận chuyển hàng lẻ LCL từ Việt Nam đi...

Dịch vụ vận chuyển hàng lẻ LCL từ VIệt Nam đi Gabon nhanh chóng, uy tín Cộng hòa Gabon là một quốc gia ở Trung Châu Phi....

Vận chuyển hàng lẻ LCL đi Phần Lan nhanh chóng và...

Dịch vụ vận chuyển hàng lẻ LCL từ VIệt Nam đi Phần Lan nhanh chóng, uy tín Phần Lan tên chính thức là Cộng hòa Phần Lan, là...

Thu gom hàng lẻ từ Việt Nam đi Estonia theo đường...

Dịch vụ vận chuyển hàng lẻ LCL từ VIệt Nam đi Estonia nhanh chóng, uy tín Estonia tên chính thức là Cộng hòa Estonia, là một quốc gia...

Phân phối, thu gom hàng lẻ LCL đi El Salvador theo...

Dịch vụ vận chuyển hàng lẻ LCL từ VIệt Nam đi El Salvador nhanh chóng, uy tín El Salvador là một quốc gia tại Trung Mỹ. Tên...

Dịch vụ vận chuyển hàng lẻ LCL từ Việt Nam đi...

Dịch vụ vận chuyển hàng lẻ LCL từ VIệt Nam đi Ecuador nhanh chóng, uy tín Ecuador là một nhà nước cộng hoà đại diện dân...

Phân phối hàng lẻ, vận chuyển từ Việt Nam đi Dominica

Dịch vụ vận chuyển hàng lẻ LCL từ VIệt Nam đi Dominica nhanh chóng, uy tín Dominica là một đảo quốc trong vùng Biển Caribê. Không nên nhầm lẫn...

Phân phối, thu gom hàng lẻ đi Đan Mạch giá rẻ

Dịch vụ vận chuyển hàng lẻ LCL từ VIệt Nam đi Đan Mạch nhanh chóng, uy tín Đan Mạch là một quốc gia thuộc vùng Scandinavia ở Bắc Âu và...
- Advertisement -

LATEST NEWS

MUST READ