Vận chuyển đường bộ từ Cần Thơ đi Bắc Ninh

Giấy chứng nhận hun trùng (Certificate of Fumigation) trong bộ chứng từ xuất nhập khẩu là gì?

Giấy chứng nhận hun trùng (Certificate of Fumigation) trong bộ chứng từ xuất nhập khẩu là gì? Certificate of Fumigation (giấy xác nhận hun trùng) là một trong những chứng từ không thể thiếu để hoàn thiện bộ chứng từ xuất/nhập khẩu hàng hóa. Đặc biệt là các mặt hàng nông sản (cà phê, tiêu,..), […]

Vận chuyển đường bộ từ Cần Thơ đi Bắc Ninh nhanh chóng, tiết kiệm

Vận chuyển bằng đường bộ từ Cần Thơ đi Bắc Ninh nhanh chóng, tiết kiệm