Làm thủ tục hải quan hàng xuất nhập khẩu

0
2943

Vietship là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ logistics, vận tải giao nhận quốc tế, với hệ thống đại lý toàn cầu, chuyên nghiệp. Đặc biệt, chúng tôi cung cấp dịch vụ thu gom, consol hàng lẻ, hàng LCL đường biển chuyên tuyến xuất nhập khẩu. Dịch vụ của chúng tôi luôn được đánh giá về chất lượng, mức độ uy tín, hiệu quả và chính xác cao.

Làm thủ tục hải quan hàng xuất nhập khẩu

* Thủ tục hải quan hàng xuất khẩu 

Lên tờ khai
Hoàn tất bộ chứng từ, chuẩn bị làm thủ tục hải quan
Làm thủ tục hải quan
Lên tờ khai Hải quan
Bản lưu người khai hải quan
Bản lưu hải quan
Chứng từ kèm  Bản chính Bản sao
Hợp đồng thương mại 01
Hoá đơn thương mại  01 01
Bản kê chi tiết             01 01
Hoàn tất bộ chứng từ, chuẩn bị làm thủ tục HQ
a/  Chứng từ phải nộp:
   + Tờ khai hàng hoá XK: 02 bản chính
   + Hợp đồng mua bán hoặc giấy tờ có giá trị tương đương: 01 bản sao
   + Hoá đơn thương mại: 01 bản chính-01 bản sao
   + Bản kê chi tiết hàng hóa: 01 bản chính-01 bản sao
   + Giấy giới thiệu: 01 bản chính
   + Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và mã số xuất nhập khẩu: 01 bản sao, nếu doanh nghiệp xuất khẩu lần đầu tiên
b/  Chứng từ phải nộp thêm trong các trường hợp sau :
      – Văn bản cho phép XK của cơ quan có chức năng đối với hàng hoá cấm XK, XK có điều kiện.
        +Nếu XK 1 lần: 01 bản chính
        +Nếu XK nhiều lần: 01 bản sao, xuất trình bản chính và phiếu theo dõi trừ lùi theo form mẫu do Hải quan nơi làm thủ tục quy định.
      – Hợp đồng uỷ thác XK (nếu xuất ủy thác): 01 bản sao
      – Giấy đăng ký kiểm dịch động, thực vật do cơ quan kiểm dịch cấp (đối với hàng hoá thuộc diện phải kiểm dịch): 01 bản chính
Làm thủ tục hải quan
Đăng ký tờ khai
Kiểm tra hồ sơ hải quan
Kiểm hóa
Thu thuế, lệ phí, đóng dấu

Phúc tập hồ sơ :

   Bước 1: Đăng ký tờ khai
  – Mang bộ hồ sơ nộp vào ô “Tiếp nhận hồ sơ”, tiến hành xem xét, nếu hợp lệ sẽ truyền dữ liệu vào máy tính và cho số trên tờ khai.
  – Sau khi hoàn tất việc khai báo và được Chi cục phó tại nơi khai báo phê duyệt, thì tiến hành đóng lệ phí làm thủ tục Hải quan và lệ phí niên phong hàng từ những thông tin trên.
  – Đem biên lai màu xanh dương đã nộp lệ phí và bộ tờ khai nộp lại cho bộ phân tiếp nhận tờ khai Hải quan. Lúc này trực tiếp yêu cầu về thời gian và địa điểm xuất trình để Hải quan kiểm tra. Nếu được chấp nhận cán bộ có thẩm quyền sẽ phân công nhân viên Hải quan kiểm hóa. (Tên nhân viên sẽ kiểm hóa được ghi trên bảng phân công kiểm tra viên tương ứng với tờ khai Hải quan)
   Bước 2: Kiểm tra hồ sơ hải quan
  – Công chức hải quan kiểm tra việc khai các tiêu chí trên tờ khai, bao gồm giá tính thuế, kiểm tra mã số, chế độ, chính sách thuế, theo quy trình kiểm tra, xác định trị giá tính thuế đối với lô hàng xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành, kiểm đếm đủ số lượng, chủng loại các chứng từ kèm theo tờ khai hải quan, đối chiếu nội dung khai với các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan quy; kiểm tra sự phù hợp giữa nội dung khai với quy định hiện hành của pháp luật.
   Bước 3: Kiểm hóa
   – Nếu là hàng nguyên container(cont):
     + Đóng hàng tại bãi cont:
Lấy lệnh cấp cont rỗng à Tìm vị trí cont và kiểm tra cont đảm bảo cho việc chuyên chở hàng hóa à Đưa hàng hóa đến địa điểm kiểm tra Hải quan ở bãi xuất để đóng hàng
     + Đóng hàng tại kho riêng:
Khi nhận được lệnh cấp cont do hãng tàu faxà đổi lệnh cấp cont tại hãng tàu à mời Hải quan kiểm hóa đến kiểm hàng
    Đối với hàng lẻ
Trước khi kiểm hóa, nhân viên khai hải quan mang tờ khai chủ hàng đến Hải quan giám sát kho CFS xuất trình để thanh lý đưa hàng vào kho, đồng thời đưa booking note cho bộ phận điều độ kho, bộ phận điều độ kho có trách nhiệm đo đạc, kiểm tra số lượng, trọng lượng hàng hóa và đưa hàng vào kho.
Khi hàng hóa được đưa vào kho thì nhân viên khai hải quan đóng phí CFS (cước xếp dỡ) cho kho vận. Và trình báo Hải quan giám sát kho (Thanh lý kho).
   Bước 4: Thu thuế, lệ phí, đóng dấu
Kiểm hoá đóng dấu “Đã hoàn tất thủ tục Hải quan”, nhận lại “Bản lưu người khai Hải quan”  tính thuế và thanh lý hàng vào sổ tàu để điều độ cảng theo dõi
   Bước 5: Phúc tập hồ sơ: tại trụ sở cơ quan hành chính
+ Tờ khai hải quan: nộp 02 bản chính
+ Hợp đồng mua bán hàng hóa: nộp 01 bản sao .
Tuỳ trường hợp cụ thể dưới đây, người khai hải quan nộp thêm, xuất trình các chứng từ sau: Bản kê chi tiết hàng hoá, Giấy phép xuất khẩu, các chứng từ khác có liên quan theo quy định của pháp luật
Kiểm hoá đóng dấu “Đã hoàn tất thủ tục Hải quan”, nhận lại “Bản lưu người khai Hải quan” à tính thuế à thanh lý hàng à vào sổ tàu để điều độ cảng theo dõi

* Thủ tục hải quan hàng nhập khẩu 

  Bước 1: Chuẩn bị Hồ sơ nhập khẩu
– Tờ khai hải quan: 02 bản chính
– Hợp đồng mua bán hàng hóa 01 bản sao
– Hoá đơn thương mại: 01 bản chính, và 01 bản sao;
– Vận tải đơn: 01 bản
– Bản sao chính thức kế hoạch nhập khẩu
– Bản kê chi tiết hàng hoá: 01 bản chính và 01 bản sao (nếu có)
– Giấy đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá hoặc Giấy thông báo miễn kiểm tra nhà nước về chất lượng: 01 bản chính (nếu có)
– Tờ khai trị giá hàng nhập khẩu: 01 bản chính (nếu có)
– Trường hợp hàng hoá phải có giấy phép nhập khẩu theo quy định của pháp luật: Giấy phép nhập khẩu: 01 bản; Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá ( C/O): 01 bản gốc và 01 bản sao thứ (nếu có).
   Bước 2: Đăng ký tờ khai
– Thời hạn: trước hoặc trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày hàng hoá đến cửa khẩu
   Bước 3: Nộp chứng từ, hồ sơ và tờ khai hải quan
Cán bộ hải quan sẽ:
+ Tiếp nhận hồ sơ hải quan
+ Nhập mã số thuế, kiểm tra điều kiện đăng ký tờ khai
+ Cấp số tờ khai và phân luồng hồ sơ.
+ Đăng ký tờ khai (ghi số tờ khai do hệ thống cấp lên tờ khai).
+ In Lệnh hình thức, mức độ kiểm tra hải quan .
+ Kiểm tra hồ sơ hải quan.
+ Duyệt hoặc quyết định thay đổi hình thức kiểm tra thực tế hàng hoá và duyệt kết quả kiểm tra hồ sơ hải quan.
Nhập thông tin trên Lệnh vào hệ thống và xử lý kết quả kiểm tra sau khi được lãnh đạo chi cục duyệt, chỉ đạo.
+ Xác nhận đã làm thủ tục hải quan và chuyển sang Bước 5 đối với hồ sơ được miễn kiểm tra thực tế hàng hoá hoặc chuyển hồ sơ phải kiểm tra thực tế hàng hoá sang Bước 4. Thường thì Bayer được miễn kiểm tra thực tế
Thời hạn giải quyết: 8 giờ kể từ khi tiếp nhận hồ sơ
   Bước 4: Kiểm tra hàng hóa
Nội dung kiểm tra
– Kiểm tra tên hàng, mã số hàng hoá
– Kiểm tra về lượng hàng hoá: số lượng, trọng lượng
– Chủng loại, chất lượng, xuất xứ của hàng hoá. Kiểm tra đối chiếu sự phù hợp giữa thực tế hàng hoá với hồ sơ hải quan
   Bước 5: Tính và thông báo thuế
Trường hợp miễn thuế: hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định
– Thiết bị, máy móc;
– Nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để chế tạo thiết bị, máy móc trong dây chuyền công nghệ
– Giống cây trồng, vật nuôi, nông dược đặc chủng được phép nhập khẩu để thực hiện dự án nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp
Thuế NK = giá trị của hàng nhập CIF * thuế xuất NK
Thuế GTGT = (giá trị HN CIF+ thuế NK)* thuế suất thuế GTGT
Thời gian nộp: 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan
Sau khi nộp thuế à xin chứng nhận hoàn thành thủ tục hải quan
   Bước 6: Hoàn thành thủ tục hải quan
•Cầm tờ khai HQ và chứng từ, hồ sơ đã có đầy đủ chữ ký của hải quan kiểm hóa về phòng hải quan quản lý hàng nhập khẩu để phúc tập tờ khai.
•Mang tờ khai đã phúc tập, lệnh D/O, phiếu xuất kho của cảng đưa cho hải quan kho để xin được lấy hàng.
   Bước 7: Kiểm tra sau thông quan
Hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định được phép kiểm tra tại nhà máy, chân công trình hoặc kho của công ty
Đối với hàng nhập khẩu là nguyên liệu sản xuất, thì được kiểm tra tại nhà máy.

VĂN PHÒNG VIETSHIP HÀ NỘI

Địa chỉ: B10b khu đô thị Nam Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: 08-6902-9161
Giờ phục vụ: 8 giờ đến 18 giờ(Từ thứ 2 đến thứ 7)
Hotline: 0936-257-997  (Phục vụ 24/24 giờ)
Email: lienhe@vietship.net

4.7/5 - (3 bình chọn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here