Thế nào là vận tải đường biển

Lời giới thiệu

Vận tải biển là hoạt động vận tải ra đời sớm và tiếp tục phát triển trong giai đoạn hiện nay. Sự phát triển của vận tải đường biển có mối liên quan mật thiết đối với sự phát triển của hoạt động xuất nhập khẩu. Bài viết này sẽ giúp bạn tìm hiểu vận tải đường biển là gì?

Tìm hiểu vận tải đường biển là gì?

Vận tải biển là một hình thức vận tải có liên quan đến việc sử dụng kết cấu hạ tầng và phương tiện vận tải biển, đó là việc sử dụng những khu đất, khu nước gắn liền với các tuyến đường biển nối liền các quốc gia, các vùng lãnh thổ, hoặc các khu vực trong phạm vi một quốc gia, và việc sử dụng tầu biển, các thiết bị xếp dỡ… để phục vụ việc dịch chuyển hành khách và hàng hoá trên những tuyến đường biển.
Trên phương diện lịch sử, vận tải biển ra đời khá sớm so với các phương thức vận tải khác. Ngày từ thời cổ đại, con người đã biết di chuyển trên biển từ vùng này sang vùng khác trên những chiếc bè. Trong thời kì phong kiến, chính những chuyến vượt biển đã làm nên các cuộc phát kiến địa lý trong lịch sử loài người.Cho đến nay vận tải biển trở thành ngành vận tải biển hiện đại trong hệ thống vận tải quốc tế. Nó là một phần không thể thiếu trong hoạt động xuất nhập khẩu của nền kinh tế hàng hóa.

Những đặc điểm (ưu điểm lẫn nhược điểm) của vận tải đường biển là gì?

➥ Vận tải đường biển có thể phục vụ chuyên chở tất cả các loại hàng hóa .
➥ Các tuyến đường vận tải đường biển đa số là tự nhiên.
➥ Năng lực chuyên chở của vận tải biển rất lớn.
➥ Vận chuyển đường biển không bị hạn chế như các công cụ của các phương thức vận tải khác.
➥ Vận tải đường biển phụ thuộc rất nhiều vào điệu kiện thời tiết.
➥ Tốc độ của tàu biển còn thấp, thời gian hành trình bị kéo dài.
➥ Ưu điểm nổi bật của vận tải đường biển là giá thành thấp cho nên phù hợp với những loại hàng
hoá có khối lượng lớn, cự ly xa và không yêu cầu thời gian giao hàng nhanh.

Tác động của vận tải đường biển đối với buôn bán quốc tế.

* Vận tải đường biển là yếu tố không tách rời buôn bán quốc tế, đặc biệt là hoạt động xuất nhập khẩu.
* Vận tải đường biển thúc đẩy buôn bán quốc tế phát triển
* Vận tải đường biển phát triển góp phần làm thay đổi cơ cấu hàng hoá và cơ cấu thị trường trong
buôn bán quốc tế.
* Vận tải đường biển tác động tới cán cân thanh toán quốc tế.

Những yếu tố vật chất kỹ thuật của vận tải đường biển

✔ Các tuyến đường biển: Là các tuyến đường nối hai hay nhiều cảng với nhau trên đó tàu biển hoạt
động chở khách hoặc hàng hoá
✔ Cảng biển: Là nơi ra vào neo đậu của tàu biển, là nơi phục vụ tàu và hàng hoá trên tàu và là đầu
mối giao thông quan trọng của một quốc gia có biển.
✔  Phương tiện vận chuyển
Phương tiện vận tải biển chủ yếu là tàu biển, tàu biển có hai loại: tàu buôn và tàu quân sự.
★Tàu buôn là những tàu biển được dùng vào mục đích kinh tế trong hàng hải. Tàu chở hàng là một
loại tàu buôn chiếm tỷ lệ cao nhất trong đội tàu buôn.
★Tàu quân sự là những tàu được trang bị khí tài phục vụ cho mục đích quân sự.

Các phương thức vận chuyển hàng hóa bằng đường biển

+ Phương thức thuê tàu vận chuyển

 
–    Thuê tàu chợ
–    Thuê tàu chuyến
–    Thuê tàu định hạn
–    Thuê tàu trần

+ Phương thức gửi hàng bằng container

– Gửi hàng nguyên container (FCL – Full container load)
– Gửi hàng lẻ (LCL- Less than container load)
– Gửi hàng kết hợp (FCL/LCL – LCL/FCL)
Rate this post