Sự khác nhau giữa MBL và HBL

MBL

Master Bill of lading là một chứng từ vận tải, được sử dụng trong vận chuyển đường biển, được phát hành, có chữ ký và logo của các hãng vận tải biển hoặc đại lý của nó. Có 2 trường hợp khi sử dụng MBL:

  • Khách hàng (Shipper) trực tiếp gửi hàng cho hãng tàu, lúc này KH sẽ trực tiếp nhận MBL. Shipper sẽ đứng tên chủ hàng và Cnee là tên người mua hàng thực thụ.
  • Khách hàng sử dụng dịch vụ qua Forwarder (FWD), nhưng muốn lấy MBL. FWD chỉ đóng vai trò nhận book tàu giùm khách. KH vẫn sẽ đứng tên Shipper và Cnee là tên người mua hàng thực thụ trên MBL.Source: logisticsinvietnam.vn

Thường MBL sẽ có 3 loại: Bill gốc, Bill Surrendered, Bill Seaway (tùy hãng tàu)

HBL

House Bill of lading là một chứng từ vận tải, được sử dụng trong vận chuyển đường biển, được phát hành, có chữ ký và logo của FWD. Trên HBL thể hiện Shipper là người gửi hàng thực và Consignee là người nhận hàng thực. Lúc này, FWD phải sử dụng MBL đối với hãng tàu, trên MBL thể hiện Shipper là tên cty FWD, cnee sẽ là tên đại lý của FWD tại cảng đến.

Thông thường HBL có 2 loại: HBL gốc và HBL surrendered.

Cụ thể,

Nơi đi: Người gửi hàng——> Nhà vận chuyển ————-> Hãng tàu

Nhận HBL <——- Xuất HBL và nhận MBL<———– Xuất MBL

Rate this post