Thủ tục hải quan đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập – tái xuất

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập –  tái xuất

Tạm nhập để tái xuất là việc mua hàng của một nước để bán cho một nước khác trên cơ sở hợp đồng mua bán hàng hoá ngoại thương, có làm thủ tục nhập khẩu hàng hoá vào Việt Nam, rồi làm thủ tục xuất khẩu mà không qua gia công chế biến. Bạn hãy cùng Vietship tìm hiểu về thủ tục hải quan đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập – tái xuất.

Tạm nhậptái xuất

Tạm nhập – tái xuất
Tạm nhập – tái xuất

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập –  tái xuất

Doanh nghiệp hoạt động tạm nhập – tái xuất hàng hóa phải được Bộ Công Thương cấp mã số tạm nhập, tái xuất.

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập - tái xuất: 3 bước
Thủ tục hải quan đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập – tái xuất: 3 bước

Thủ tục HQ đối với hàng KD tạm nhậptái xuất: thực hiện giống như đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu: gồm 4 bước

  • Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ hải quan
  • Kiểm tra thực tế hàng hóa
  • Thu phí lệ phí Hải quan và quyết định thông quan
  • Phúc tập hồ sơ Hải quan

Ngoài ra, 1 số nội dung được hướng dẫn bổ sung như sau:

Thủ tục hải quan tạm nhập

Địa điểm làm thủ tục HQ: thủ tục HQ tạm nhập HH được thực hiện tại Chi Cục hải quan cửa khẩu nơi lưu giữ HH tạm nhập.

Hồ HQ tạm nhập:

-Hợp đồng mua bán hàng hóa nhập khẩu: 1 bản chụp

-Đối với hàng hóa thuộc loại kinh doanh tạm nhập – tái xuất có điều kiện theo quy định của Chính Phủ.

-Giấy chứng nhận mã số kinh doanh tạm nhập – tái xuất do Bộ Công thương cấp: 01 bản chụp

-Giấy phép tạm nhập, tái xuất do Bộ Công thương cấp đối với mặt hàng theo quy định phải được Bộ Công Thương cấp phép: 01 bản chính.

Thủ tục HQ tái xuất

Địa điểm làm thủ tục tái xuất: Thực hiện tại Chi cục HQ cửa khẩu tạm nhập hoặc Chi cục HQ cửa khẩu tái xuất. Riêng hang hóa KD tạm nhập tái xuất thuộc loại hình KD có điều kiện theo quy định của CP thì phải làm TTHQ tại Chi cục HQ  cửa khẩu tạm nhập.

Khi làm thủ tục tái xuất, thương nhân phải khai báo thông tin về số tờ khai tạm nhập, số thứ tự của dòng hàng trên tờ khai tạm nhập tương ứng với từng dòng hàng tái xuất để hệ thống theo dõi trừ lùi; hệ thống tự động thực hiện trừ lùi theo số lượng trên tờ khai tạm nhập tương ứng.

  • 1 tờ khai tạm nhập có thể được sử dụng để làm thủ tục tái xuất nhiều lần;
  • 1 tờ khai tái xuất HH chỉ được khai báo theo 1 tờ khai tạm nhập HH tương ứng.
  • Chi cục HQ nơi đăng ký tờ khai tái xuất kiểm tra thông tin về tờ khai HQ tạm nhập trên hệ thống để làm thủ tục tái xuất.

Thanh khoản tờ khai tạm nhậptái xuất

  • Chi cục HQ làm thủ tục tạm nhập HH chịu trách nhiệm thanh khoản tờ khai tạm nhập.
  • Công chức HQ đối chiếu số lượng HH tạm nhập với số lượng HH tái xuất tương ứng. Nếu số lượng HH tạm nhập và tái xuất phù hợp thì lãnh đạo chi cục ra quyết định thanh khoản tờ khai.

Thời hạn lưu trữ: tại VN 60 ngày

Trường hợp thương nhân cần kéo dài TG lưu trú tại VN thì có văn bản đề nghị gửi chi cục HQ cửa khẩu nơi làm TT tạm nhập HH. Việc gia hạn được thực hiện không quá 02 lần cho mỗi lô hàng KD tạm nhập tái xuất, mỗi lần không quá 30 ngày.

Địa điểm lưu giữ

a)Khu vực chịu sự giám sát HQ tại cửa khẩu.

b)Cảng XK, NK HH được thành lập trong nội địa hoặc kho ngoại quan tại cửa khẩu nhập hoặc cửa khẩu xuất.

c)Kho, bãi của thương nhân thuộc địa bàn hoạt động HQ đã được Bộ Công Thương cấp mã số KD tạm nhập tái xuất.

Giám sát HQ

Hàng hóa KD tạm nhập tái xuất khi vận chuyển từ cửa khẩu tạm nhập đến cửa khẩu tái xuất, người khai Hải quan/ người vận chuyển phải khai báo vận chuyển qua hệ thông trong các trường hợp sau:

-Hàng hóa tạm nhập tại 1 cửa khẩu nhưng tái xuất ở cửa khẩu khác.

-Hàng hóa tạm nhập tại 1 cửa khẩu nhưng đưa hàng về địa điểm lưu giữ sau đó tái xuất tại cửa khẩu khác.

Thủ tục vận chuyển hàng hóa từ nơi này đi đến nơi thực hiện theo quy định về vận chuyển hàng hóa chịu sụ giám sát của Hải quan.

Bài viết trên là Thủ tục hải quan đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập – tái xuất. Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết này, hãy đón chờ nhiều bài viết về Logistics, xuất nhập khẩu của Vietship nhé! Để biết thêm thông tin, hãy đến với Vietship qua Hotline để được tư vấn nhé!

Đọc thêm: Khi nào nên hút chân không? Hút chân không miễn phí ở đâu 

Vận tải đường biển từ cảng Cát Lái đến Cảng Namibe (Angola) – Công ty vận tải đường thủy đường biển Nội địa quốc tế 

 

Rate this post