CÁC PHƯƠNG THỨC THANHH TOÁN QUỐC TẾ TRONG XUẤT NHẬP KHẨU

Thanh toán quốc tế

CÁC PHƯƠNG THỨC THANHH TOÁN QUỐC TẾ TRONG XUẤT NHẬP KHẨU

Khi tiến hành hoạt động xuất nhập khẩu, người mua và người bán sẽ thoả thuận để chọn ra phương thức thanh toán phù hợp. Bài viết này sẽ khái quát vai trò của phương pháp thanh toán quốc tế cũng như khái quát các phương pháp thanh toán quốc tế.

Vai trò của phương pháp thanh toán quốc tế là gì?

Hỗ trợ giao thương quốc tế:

Phương pháp thanh toán quốc tế giúp các doanh nghiệp tiến hành giao dịch với đối tác nước ngoài một cách an toàn và hiệu quả. Điều này làm tăng khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp trên thị trường quốc tế.

Giảm rủi ro:

Các phương pháp thanh toán quốc tế, như thư tín dụng (L/C), chuyển tiền điện tử (TT), và thu hộ (D/A, D/P), giúp giảm thiểu rủi ro không nhận được hàng hóa hoặc không thu được tiền cho các bên tham gia giao dịch.

Tăng tính thanh khoản:

Các phương pháp thanh toán quốc tế giúp dòng tiền lưu thông nhanh chóng và linh hoạt hơn giữa các quốc gia, hỗ trợ hoạt động kinh doanh và đầu tư.

Hỗ trợ quản lý tài chính:

Phương pháp thanh toán quốc tế giúp các doanh nghiệp quản lý dòng tiền và lập kế hoạch tài chính hiệu quả hơn, đặc biệt trong việc dự đoán và quản lý các chi phí liên quan đến tỷ giá hối đoái.

Thúc đẩy hợp tác quốc tế:

Thanh toán quốc tế tạo điều kiện cho sự hợp tác và phát triển mối quan hệ kinh tế giữa các quốc gia, từ đó thúc đẩy sự phát triển kinh tế toàn cầu.

Đáp ứng các yêu cầu pháp lý và quy định:

Các phương pháp thanh toán quốc tế giúp doanh nghiệp tuân thủ các quy định pháp luật của các quốc gia liên quan, đảm bảo các giao dịch được thực hiện một cách hợp pháp và minh bạch.

Bảo vệ lợi ích của các bên:

Các phương pháp này giúp bảo vệ quyền lợi của cả người mua và người bán thông qua các cơ chế đảm bảo thanh toán và giao hàng đúng hạn, đúng chất lượng.

Nhờ những vai trò này, phương pháp thanh toán quốc tế không chỉ hỗ trợ các hoạt động thương mại diễn ra thuận lợi mà còn góp phần vào sự ổn định và phát triển của nền kinh tế toàn cầu.

Sơ lược về các phương thức thanh toán quốc tế

1. Phương pháp ghi sổ – Open Account

Khái niệm:

Phương pháp ghi sổ là khi nhà xuất khẩu mở tài khoản ghi nợ cho nhà nhập khẩu, bao gồm tiền hàng và dịch vụ đã cung cấp. Thời hạn thanh toán và phương thức thanh toán (bằng tiền hoặc séc) sẽ được quyết định theo kỳ hạn đã thỏa thuận.

Vai trò của các bên tham gia:

 • Nhà xuất khẩu và nhà nhập khẩu: Thực hiện giao dịch và thỏa thuận thanh toán.
 • Ngân hàng: Đóng vai trò mở tài khoản và thực hiện các giao dịch thanh toán theo chỉ định của nhà nhập khẩu.

2. Phương pháp nhờ thu – Collection

Khái niệm:

Nhờ thu là phương thức thanh toán mà nhà xuất khẩu gửi hàng và đồng thời gửi chứng từ nhờ thu đến ngân hàng của mình để thu tiền từ ngân hàng của nhà nhập khẩu. Phương pháp này đảm bảo an toàn cho cả hai bên xuất – nhập khẩu và được quy định bởi URC 522 của Phòng Thương mại Quốc tế.

Chứng từ nhờ thu:

 • Chứng từ tài chính: Hối phiếu, kỳ phiếu, séc hoặc các chứng từ liên quan đến mục đích chi trả.
 • Chứng từ thương mại: Hóa đơn, vận tải đơn, các chứng từ về quyền sở hữu hoặc bất cứ chứng từ nào không phải là chứng từ tài chính.

Các loại nhờ thu:

 • Nhờ thu trơn (Clean Collection): Chỉ thu chứng từ tài chính, không kèm chứng từ thương mại.
 • Nhờ thu chứng từ (Documentary Collection):
  • Kèm cả chứng từ thương mại và chứng từ tài chính.
  • Chứng từ thương mại không kèm chứng từ tài chính.

Các bên tham gia:

 • Người xuất khẩu (Principal): Người ủy thác thu.
 • Ngân hàng chuyển chứng từ (Remitting Bank): Ngân hàng của người xuất khẩu.
 • Ngân hàng thu hộ (Collecting Bank): Ngân hàng của người nhập khẩu, có thể đồng thời là ngân hàng xuất trình chứng từ.
 • Người nhập khẩu (Drawee): Người trả tiền hoặc ngân hàng do người nhập khẩu chỉ định.

3. Phương pháp thư tín dụng – Letter of Credit (L/C)

Khái niệm:

Thư tín dụng (L/C) là văn bản do ngân hàng của nhà nhập khẩu phát hành, cam kết trả tiền cho nhà xuất khẩu sau khi xuất trình bộ chứng từ hợp lệ. L/C dựa trên các điều khoản hợp đồng nhưng hoàn toàn độc lập với hợp đồng đó.

Các loại L/C:

 • Phân theo loại hình cam kết của ngân hàng mở:
  • Thư tín dụng có thể hủy bỏ (Revocable L/C)
  • Thư tín dụng không thể hủy ngang (Irrevocable L/C)
  • Thư tín dụng có xác nhận (Confirmed L/C)
  • Thư tín dụng chuyển nhượng (Transferable L/C)
  • Thư tín dụng giáp lưng (Back to Back L/C)
  • Thư tín dụng tuần hoàn (Revolving Letter of Credit)
  • Thư tín dụng dự phòng (Standby Letter of Credit)
  • Thư tín dụng đối ứng (Reciprocal L/C)
  • Thư tín dụng có điều khoản đỏ (Red Clause L/C)

Nội dung chính cần có trong bản L/C:

 • Số hiệu, địa điểm, ngày mở L/C
 • Loại L/C
 • Tên và địa chỉ các bên liên quan: người yêu cầu mở L/C, người hưởng lợi, các ngân hàng…
 • Số tiền, loại tiền
 • Thời hạn hiệu lực, thời hạn trả tiền, và thời hạn giao hàng
 • Điều khoản giao hàng: điều kiện, nơi giao hàng…
 • Nội dung về hàng hóa: tên, số lượng, trọng lượng, bao bì, đóng gói…
 • Những chứng từ người hưởng lợi phải xuất trình: hối phiếu, hóa đơn thương mại, vận đơn, chứng từ bảo hiểm, C/O, C/Q…
 • Cam kết của ngân hàng mở thư tín dụng
 • Những nội dung khác

4. Phương thức chuyển tiền – Remittance

Khái niệm: Phương thức chuyển tiền là khi nhà nhập khẩu yêu cầu ngân hàng của mình, thông qua một ngân hàng đại lý ở nước ngoài, chuyển một số tiền nhất định cho nhà xuất khẩu.

Các bên tham gia:

 • Người nhập khẩu (Remitter): Người chuyển tiền.
 • Người xuất khẩu (Beneficiary): Người thụ hưởng.
 • Ngân hàng của người nhập khẩu (Remitting Bank): Ngân hàng chuyển tiền.
 • Ngân hàng của người xuất khẩu (Corresponding Bank): Ngân hàng đại lý.

Quy trình thực hiện phương pháp chuyển tiền:

 1. Người nhập khẩu viết giấy yêu cầu chuyển tiền (lệnh chuyển tiền) gửi đến ngân hàng của mình để đề nghị chuyển tiền cho nhà xuất khẩu.
 2. Ngân hàng chuyển tiền ra lệnh cho ngân hàng đại lý tại nước ngoài chuyển tiền và gửi giấy báo nợ tới ngân hàng nhập khẩu.
 3. Ngân hàng đại lý gửi tiền cho người xuất khẩu và gửi giấy báo nợ cho bên xuất khẩu.
 4. Khi nhận được tiền, người xuất khẩu giao hàng theo yêu cầu.
 5. Trước khi số tiền được chuyển hoàn, người chuyển tiền có quyền hủy lệnh chuyển tiền, bên hưởng tiền không có quyền khiếu nại.

Xem thêm: Các thông tin sơ lược về cảng Hong Kong

Xem thêm: Gửi tổ yến từ Đồng Nai đi Hà Lan nhanh chóng

Rate this post