cảng Los Angeles

Cảng Los Angeles đạt kỷ lục mới về sản lượng xếp dỡ trong tháng Hai

Cảng Los Angeles đạt kỷ lục mới về sản lượng xếp dỡ trong tháng Hai Cảng Los Angeles đã ghi nhận một kỷ lục mới trong tháng Hai với sản lượng xếp dỡ đạt 857,764 TEU, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong tháng 2 vừa qua, sản lượng container hàng hóa nhập […]