vận chuyển đường biển đi ĐỨ

Vận Chuyển Hàng Đường Biển Từ Việt Nam Đi Đức

Vận Chuyển Hàng Đường Biển Từ Việt Nam Đi Đức

Vận Chuyển Hàng Đường Biển Từ Việt Nam Đi Đức Theo Tổng cục Thống kê và Tổng cục Hải quan, trong 10 năm 2022, tổng kim ngạch thương mại song phương Việt Nam – Đức đạt gần 10,6 tỷ USD, tăng 17,6% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu hơn […]