Vận chuyển hang sang El Salvador bằng đường biển

Hàng từ Cát Lát vận chuyển sang các cảng lớn của El Salvador

Vận Chuyển Hàng Hóa Đi El Salvador Bằng Đường Biển  Quốc gia nhỏ và có mật độ dân số cao ở Trung Mỹ; Nam và Tây Nam giáp Thái Bình Dương, Bắc giáp Guatemala, Đông giáp Honduras. Địa hình gồm đồng bằng ven biển với đặc điểm khí hậu nhiệt đới nóng ẩm, hai dãy núi lửa (đỉnh Santa Ana. […]