Vận chuyển hang sang Guinea Bissau bằng đường biển

Vận chuyển hàng hóa từ Hồ Chí Minh đến Guinea Bissau một cách nhanh chóng

Vận Chuyển Hàng Hóa Đi Guinea Bissau Bằng Đường Biển Guiné-Bissau nằm ở khu vực Tây Phi, bên bờ Đại Tây Dương, Bắc giáp Sénégal, Nam và Tây giáp Guinée. Lãnh thổ gồm các vùng đầm lầy thấp ven biển, vùng rừng nhiệt đới, các khu rừng sú vẹt ở vùng duyên hải, 25 đảo nhỏ. Quần đảo Bijagós trải rộng […]