Các loại vận đơn đường biển

Như đã tìm hiểu  ở bài – phân loại vận đơn đường biển , thì vận đơn rất đa dạng và phong phú ở bài này hãy cùng Vietship tìm hiểu rỏ hơn chức năng của từng loại vận đơn đường biển.

Vận đơn đã bốc hàng lên tàu (Shipped onboard/ Onboard Bill Lading )

Là vận đơn đường biển được ký phát khi hàng hóa đã nằm trên tàu. Đây là loại vận đơn được dùng phổ biến vì khi giao dịch mua bán – cầm cố vận đơn thì người mua hay ngân hàng thường yêu cầu xuất trình vận đơn đã bốc hàng lên tàu.

Các loại vận đơn đường biển

Các loại vận đơn đường biển

Vận đơn nhận để xếp hàng lên tàu (Received for shipment Bill of Lading)

Là vận đơn đường biển được ký phát trước khi hàng hóa được xếp lên tàu. Trên vận đơn không nghi rõ ngày tháng hàng hóa được bốc lên tàu. Sau khi hàng hóa được bốc lên tàu, người gửi hàng có thể đổi lấy vận đơn đã bốc hàng.

Vận đơn sạch/ hoàn hảo (Clean Bill of Lading )

Là vận đơn đường biển không có bất kỳ một điều khoản hay một phê chú xấu nào về hàng hóa và tình trạng của hàng hóa. Đây là loại vận đơn được dùng phổ biến vì người mua hay ngân hàng thường yêu cầu xuất trình vận đơn hoàn hảo.

Vận đơn đích danh (Named Bill of Lading )

Là loại vận đơn đường biển trong đó có ghi rõ tên địa chỉ và người nhận hàng, do đó hàng chỉ có thể giao được cho người có tên trên vận đơn. Loại vận đơn này có thể giao dịch chuyển nhượng bằng  cách ký hậu.

Vận đơn theo lệnh được chuyển nhượng bằng cách ký hậu vận đơn. Người ký hậu cuối cùng có quyền phát lệnh trả hàng trong vận đơn.

Vận đơn theo lệnh

Là vận đơn đường biển (B/L to order) trên đó không ghi rõ họ tên, địa chỉ của người nhận hàng mà ghi chữ” Theo Lệnh”. Trên vận đơn theo lệnh có thể ghi rõ theo lệnh của người gửi hàng, người bán, ngân hàng……vận đơn theo lệnh có thể chuyển nhượng cho người khác bằng cách ky hậu.

Vận đơn theo lệnh được dùng rộng rãi trong buôn bán quốc tế vì nó là một chứng từ có thể lưu thông.

Vận đơn chuyển tải.

Là vận đơn đường biển dùng trong trường hợp chuyên chơ hàng hóa giữa các cảng bằng hai hay nhiều tàu thuộc hai hay nhiều chủ khác nhau. Người cấp vận đơn chuyển tải chịu trách nhiệm về hàng hóa trên chặn đường từ cảng bốc đến cảng dỡ cuối cùng.

Vận đơn chặn.

Là vận đơn đường biển  do các tàu tham gia vận chuyển hàng hoa trong hành trình cấp. Loại vận đơn này chỉ có chức năng như là biên lai nhận hàng hóa giữa các chủ tàu

Vận đơn chuyển đổi

Là vận đơn đường biển  được thay đổi một số chi tiết trên B/L như cảng xếp hàng, cảng dỡ hàng, quy mô kiện hàng, người gửi hàng so với bộ vận đơn ban đầu của lô hàng.

Rate this post