Cước phí vận chuyển container

Vận chuyển hàng hóa bằng container , cước phí vận chuyển được ấn định thành một bảng biểu giá cước. Cước phí vận chuyển container thường bao gồm: chi phí vận tải nội địa, chi phí chuyên chở container ở chặn đường chính, chi phí bến bãi, chi phí xếp dỡ, chi phí khác…..

Mức cước vận chuyển container phụ thuộc vào các yếu tố sau:

  • Loại , kích cỡ container ( lớn nhỏ , chuyên dụng hay không chuyên dụng)
  • Loại hàng hóa xếp trong container ( căn cứ vào giá trị hàng hóa)
  • Chiều dài tuyến đường chuyên chở và các đặc điểm của tuyến đường đó.
  • Trọng lượng của hàng hóa đóng trong container.

Vận chuyển container ra đời đã thay đổi nhiều mặt trong  lĩnh vực vận tải, để phù hợp với phương pháp vận chuyển mới này các công ty vận tải container đã đưa ra bảng giá cước của mình để phục vụ khách hàng cước container thường có 3 loại:

1. Cước vận chuyển container tính theo mặt hàng (CBR-Commdity Box Rate)

Là mức cước vận chuyển container chuyên chở một mặt hàng riêng biệt. Người chuyên chở căn cứ và khả năng sử dụng trung bình của container mà tính toán để ấn định giá cước. Với kiểu tính toán này nếu chủ hàng đóng thêm được hàng sẽ có lợi. Thường chủ hàng lớn thích loại cước này còn chủ hàng nhỏ thì không thích.

2. Cước vận chuyển container tính chung cho tất cả các mặt hàng (FAK-Freight all kinds Rate)

Theo cách tính này, mọi mặt hàng đều phải trả một giá cước cho cùng một chuyến container mà không cần tính đến giá trị của hàng hóa trong container. Người chuyên chở căn bản căn cứ vào tổng chi phí dự tính của chuyến đi chia cho số container dự tính vận chuyển. Kiểu tính toán này cũng có những bất cập ở chổ chủ hàng có giá trị cao thì có lợi, chủ hàng có giá trị thấp thì bất lợi.

3. Cước phí hàng lẻ.

Cước phí chở lẻ cũng như tàu chợ, loại cước này được tính theo trọng lượng, thể tích hoặc giá trị của hàng hóa được tính theo trọng lượng, thể tích hoặc giá trị của hàng hóa cộng với các dịch vụ làm hàng lẻ như chi phí kho, chi phí đóng hàng, rút hàng…..

 

Rate this post