XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HÓA BẰNG VẬN CHUYỂN CONTAINER (LCL)

 

Xuất nhập khẩu bằng vận chuyển container là hình thức phổ biến tuy nhiên không phải lúc nào hàng hóa cũng đủ để đóng thành nguyên container để xuất nhập khẩu. Khi hàng hóa không đủ thì chủ hàng lựa chọn hình thức xuất nhập khẩu bằng phương pháp gởi hàng lẻ.

Người kinh doanh chuyên chở hàng lẻ gọi là người gom hàng sẽ tập hợp những lô hang lẻ của nhiều chủ hàng tiến hành sắp xếp, phân loại, kết hợp các lô hàng lẻ đóng vào container, niêm phong kẹp chì theo quy định xuất khẩu và làm thủ tục hải quan, vận chuyển container lên cảng giao cho chủ tàu chở hàng vận chuyển đến cảng đích sau đó bốc container xuống tàu giao cho người nhận hàng lẻ.

Xuất nhập khẩu hàng hóa bằng container

Trách nhiệm của người gửi hàng.

  • Vận chuyển hàng hóa từ nơi chứa hàng của mình đến giao cho người gom hàng lẻ tại kho hàng đóng hàng lẻ.
  • Chuyển cho người đóng hàng lẻ các chứng từ cần thiết liên quan đến hàng hóa
  • Nhận vận đơn của người gom hàng lẻ

Trách nhiệm của người chuyên chở

  • Người chuyên chở hàng lẻ có thể là người chuyên chở thực tế – tức là các hãng tàu và cũng có thể là người đứng ra tổ chức việc chuyên chở nhưng không có tàu.
  • Người chuyên chở thực: là người kinh doanh chuyên chở hàng hóa lẻ trên danh nghĩa người gom hàng. Họ chuyên chở hàng lẻ, ký phát vận đơn  cho người gửi hàng
  • Người tổ chức chuyên chở hàng lẻ: Là tổ chức thường là các công ty logistics nhận  đứng kinh doanh trên danh nghĩa người gom hàng. Như vậy trên danh nghĩa, họ chính là người chuyên chở chứ không phải người đại lý. Họ chịu trách nhiệm suốt quá trình vận chuyển đến cảng đích.
  • Người chuyên chở dạng này không có phương tiện vận chuyển mà phải đi thuê phương tiện để vận chuyển, người chuyên chở thực bốc container lên tàu, ký phát vận đơn cho người gom hàng.

Trách nhiệm của người nhận hàng lẻ

  • Thu xếp giấy nhập khẩu và thủ tục hải quan cho lô hàng.
  • Xuất trình vận đơn hợp lệ với người gom hàng hoặc đại diện của người gom hàng để nhận hàng tại bãi trả hàng.
  • Nhanh chóng nhận hàng tại trạm trả hàng lẻ (CFS)
Rate this post