Những lưu ý khi sử dụng điều kiện DDP trong Incoterms 2020

Những lưu ý khi sử dụng điều kiện DDP trong Incoterms 2020

Điều kiện DDP (Delivered Duty Paid – Giao đã trả thuế) trong Incoterms 2020 được áp dụng cho tất cả các phương thức vận tải. Và có thể sử dụng khi có nhiều phương thức vận tải tham gia. Điều kiện DDP là người bán hoàn thành giao hàng khi đặt hàng hóa đã thông quan nhập khẩu dưới sự định đoạt của người mua trong tình trạng chưa dỡ nhưng sẵn sàng để dỡ tại nơi đến quy định.

Tổng quan điều kiện DDP – Delivered Duty Paid trong Incoterms 2020

 

KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU KIỆN DDP (Delivered Duty Paid – Giao đã trả thuế)

DDP (Delivered Duty Paid – Giao đã trả thuế) người bán chịu mọi chi phí liên quan cho đến khi người bán giao hàng cho người mua, được thông quan nhập khẩu tại nơi đến đã nêu. Đối với điều kiện DDP, người bán không trả tiền dỡ hàng. Điều quan trọng là phải đề cập chính xác tên của nơi đến. Thuật ngữ này được sử dụng với giả định rằng người bán có khả năng làm thủ tục hải quan tại điểm đến.

Chuyển giao rủi ro giữa người bán và người mua trong điều kiện DDP (Delivered Duty Paid – Giao đã trả thuế)

Nghĩa vụ của người bán và nghĩa vụ của người mua trong điều kiện DDP

Nghĩa vụ của người bán:

 • Thông quan XNK, quá cảnh.
 • Ký hợp đồng vận tải, thực hiện yêu cầu an ninh vận tải tới nơi đến.
 • Giao hàng, chuyển rủi ro tại nơi đến.
 • Cung cấp bất kỳ chứng từ giao hàng nào người mau để nhận hàng.
 • Trả cước, chi phí cung cấp bằng chứng giao hàng, an ninh vận tải, thuế phí XNK, quá cảnh, trả phí dỡ hàng nếu thuộc HĐVT.
 • Thông báo để người mua nhận hàng.

Nghĩa vụ của người mua:

 • Thông báo thời điểm, địa điểm nhận hàng.
 • Nhận hàng, chịu di chuyển rủi ro.
 • Dỡ hàng, trả phí dỡ nếu không quy định trong HĐVT.

ỨNG DỤNG ĐIỀU KIỆN DDP TRONG THỰC TẾ

 • Người bán giao hàng cho đến điểm cuối cùng đã thỏa thuận với người mua với việc đã thanh toán tiền thông quan nhập khẩu và hàng hóa được dỡ xuống.
 • DDP thể hiện rủi ro tối đa cho NB.
 • Người bán phải trả tất cả các nghĩa vụ, thuế, VAT và các khoản phí khác.
 • Người bán không có nghĩa vụ đối với người mua về việc giao kết hợp đồng bảo hiểm. Người mua cũng không có nghĩa vụ này. Tuy nhiên, người mua phải cung cấp cho người bán (theo yêu cầu của họ) thông tin về các rủi ro và chi phí cần thiết để mua bảo hiểm.
 • Áp dụng cho bất kỳ phương thức vận tải nào kể cả đa phương thức.
 • DDP thường được áp dụng cho các mặt hàng chuyển phát nhanh trong đó chi phí chuỗi cung ứng đầy đủ được kiểm soát và có phương sai chi phí tối thiểu.

Những lưu ý khi sử dụng DDP

 •   Nghĩa vụ tối đa cho người bán.
 •   Người bán có khả năng thông quan NK.
 •   Người bán có sản phẩm cạnh tranh tại nước NK.
 •   Cụm từ “nộp thuế” = Thông quan NK.
 •   Nếu sử dụng DDP, người bán nên xem xét điều chỉnh một chút để giảm thiểu một số rủi ro đi kèm với các khoản thuế khó ước tính. Ví dụ thêm một điều kiện trong hợp đồng: “DDP (nơi đến) không bao gồm VAT hoặc các loại thuế khác.”
 •  Việc hoàn thành các nghĩa vụ theo DDP có thể khiến công ty của người bán phải đăng ký tại quốc gia nhập khẩu và có thể yêu cầu họ phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.
 • DDP cũng đem đến rủi ro đối với các nhà nhập khẩu, vì khả năng giao hàng kịp thời hay không phụ thuộc vào việc người bán điều hướng những điều luật của quốc gia đến như thế nào.

Vận chuyển sang Hàn Quốc Thủ tục và chi phí cần biết

 Dịch vụ khai hải quan tại sân bay Tân Sơn Nhất uy tín nhanh chóng

5/5 - (5 bình chọn)