SỰ KHÁC BIẾT GIỮA INCOTERMS 2010 và INCOTERMS 2020

SỰ KHÁC BIẾT GIỮA INCOTERM 2010 và INCOTERM 2020

Incoterms là gì?

Incoterms là viết tắt của International Commercial Terms, tức là Các điều khoản thương mại quốc tế. Đây là một bộ quy tắc do Phòng Thương mại Quốc tế (ICC) ban hành, cung cấp các quy định và hướng dẫn chuẩn hóa cho các giao dịch mua bán hàng hóa quốc tế.

Incoterms quy định các trách nhiệm và nghĩa vụ của các bên liên quan trong giao dịch, bao gồm:

 • Người bán: Trách nhiệm giao hàng, thanh toán, vận chuyển, bảo hiểm…
 • Người mua: Trách nhiệm thanh toán, nhận hàng, làm thủ tục hải quan…
 • Vận chuyển hàng hóa: Quy định về phương thức vận chuyển, trách nhiệm của các bên liên quan trong quá trình vận chuyển.
SỰ KHÁC BIẾT GIỮA INCOTERM 2010 và INCOTERM 2020
SỰ KHÁC BIẾT GIỮA INCOTERM 2010 và INCOTERM 2020

Lý do sử dụng Incoterms:

 • Giảm thiểu tranh chấp: Incoterms cung cấp một bộ quy tắc rõ ràng, thống nhất cho các giao dịch mua bán quốc tế, giúp giảm thiểu nguy cơ tranh chấp giữa các bên.
 • Rõ ràng trách nhiệm: Incoterms quy định cụ thể trách nhiệm của mỗi bên trong từng giai đoạn của giao dịch, giúp các bên dễ dàng xác định nghĩa vụ của mình.
 • Tăng hiệu quả giao dịch: Việc sử dụng Incoterms giúp các bên hiểu rõ về trách nhiệm và nghĩa vụ của mình, từ đó thúc đẩy giao dịch diễn ra hiệu quả hơn.

Phiên bản Incoterms hiện hành:

Hiện nay, phiên bản Incoterms mới nhất là Incoterms 2020, được áp dụng từ ngày 1/1/2020. Phiên bản này có một số thay đổi so với phiên bản trước đó, bao gồm:

 • Thay thế 4 điều kiện (DAF, DES, DEQ, DDU) bằng 2 điều kiện mới (DAT, DAP) để phù hợp với mọi phương thức vận chuyển.
 • Sửa đổi một số điều kiện khác để phù hợp với thực tiễn giao dịch quốc tế hiện nay.
SỰ KHÁC BIẾT GIỮA INCOTERM 2010 và INCOTERM 2020
SỰ KHÁC BIẾT GIỮA INCOTERM 2010 và INCOTERM 2020

Điểm khác biệt chính giữa Incoterms 2010 và Incoterms 2020

Incoterms 2020 là phiên bản mới nhất của bộ quy tắc thương mại quốc tế, được ban hành bởi Phòng Thương mại Quốc tế (ICC) vào năm 2019 và áp dụng từ ngày 1/1/2020. So với phiên bản Incoterms 2010, Incoterms 2020 có một số thay đổi đáng chú ý sau đây:

SỰ KHÁC BIẾT GIỮA INCOTERM 2010 và INCOTERM 2020
SỰ KHÁC BIẾT GIỮA INCOTERM 2010 và INCOTERM 2020

Thay đổi về số lượng điều kiện:

 • Incoterms 2010: 11 điều kiện
 • Incoterms 2020: 11 điều kiện, được sắp xếp thành 2 nhóm chính:
  • ĐIỀU KIỆN RỦI RO GIAO HÀNG (Rules for Any Mode of Transport): 7 điều kiện (FCA, CPT, CIP,DAP, DPU, CFR, CIF)
  • ĐIỀU KIỆN RỦI RO VẬN CHUYỂN (Rules for Sea and Inland Waterway Transport): 4 điều kiện (FAS, FOB, BAS, EXW)

Thay đổi tên gọi và nội dung một số điều kiện:

 • DAF (Delivered at Frontier) được đổi tên thành DAP (Delivered at Place).
 • DES (Delivered Ex Ship) được đổi tên thành DES (Delivered Ex Ship).
 • DEQ (Delivered Ex Quay) được loại bỏ.
 • DDU (Delivered Duty Unpaid) được đổi tên thành DPU (Delivered at Place Unloaded).
 • Nội dung một số điều kiện khác được điều chỉnh để phù hợp với thực tiễn giao dịch hiện nay.

Bổ sung điều khoản CNI

CNI có nghĩa là “arrival incoterms”. Trong INCOTERMS 2020, đây là điều khoản quyết định các trách nhiệm và rủi ro được chuyển giao từ người bán hàng hóa sang người mua ngay tại cảng đi. Người bán sẽ phải chịu trách nhiệm chuẩn bị bảo hiểm cho hàng hóa và người mua thì sẽ phải chịu rủi ro trong quá trình vận chuyển.

Thay đổi trách nhiệm và nghĩa vụ trong điều kiện CIP/CIF

● Trong INCOTERMS 2010 thì người bán hàng hóa chỉ mua bảo hiểm với mức tối thiểu là ICC (C) và cho phép các bên bán và bên mua thỏa thuận với nhau để có thể mua mức bảo hiểm cao hơn.
● INCOTERMS phiên bản 2020, người bán hàng hóa sẽ được quy định chỉ được mua bảo hiểm với mức tối đa là ICC (A) và cho phép bên bán và bên mua bàn bạc, thống nhất việc mua bảo hiểm khác với mức thấp hơn

Điều kiện DAT chuyển thành DPU

DAT là viết tắt của cụm từ Delivered-at-terminal. Trong incoterm 2020, điều kiện DAT sẽ được thay thế bằng điều kiện DPU (Delivery-at-Place Unloaded). Điều này đồng nghĩa với việc người bán hàng hóa sẽ phải chịu trách nhiệm khi giao hàng đồng thời sẽ chuyển giao rủi ro cho người mua hàng hóa sau khi hàng hóa đã được mang xuống phương tiện vận tải tại nơi giao hàng được chỉ định

Thêm tùy chọn “On-Board” vào điều kiện FCA

INCOTERM 2020 khi vận chuyển hàng hóa theo điều kiện FCA (Free Carrier), người mua hàng và người bán có thể thỏa thuận với nhau và yêu cầu xuất trình vận đơn on-board sau khi hàng hóa đã được xếp lên tàu để thanh toán với ngân hàng
Rate this post