hủy bỏ hợp đồng

GIÁ CƯỚC DÀI HẠN

MSC Tessa

Khách hàng của Xeneta từ bỏ các hợp đồng giá cước dài hạn Khi được khảo sát, tất cả khách hàng của Xeneta cho biết họ sẽ không tiếp tục hợp đồng trong thời gian dài. Và cho biết đây là thời điểm thuận lợi cho người mua trong thị trường vận chuyển hàng hóa. […]